Tisdagen den 14 februari – Föredrag för Mariestads Husmodersförening

Husmodersföreningen höll på tisdagen månadsmöte. Fyrsällskapets Bo Björk och Stefan Svensson var inbjudna föredragshållare. De berättade med bilder om sällskapets verksamhet under rubriken “Fyrsällskapet 15 år”.                                                                     

Föredragshållaren Bo Björk, här maritimt klädd i flytväst.


Åhörarna fick på ett beskrivande sätt ta del av fyrarnas historia, renoveringsarbeten, samarbeten med kulturfartyget Marianne, arbeten för häckande sjöfågel på öar utanför Mariestad, byggnation av en vippfyr och mycket annat. Under år 2022 gav Mariestads Fyrsällskap ut boken “Djurö – mer än en fyrplats i Vänern”. Djurö skärgård är Vänerns enda nationalpark och tillhör Mariestads kommun. Intresset från publiken var stort.

Husmodersföreningens styrelseledamot Helmi Ahl i hjärtligt samspråk med Bo Björk efter föredraget.


Vi tackar för uppmärksamheten och kommer gärna tillbaka.

Share