Bli medlem

Vi behöver dig som medlem
Ju fler vi blir desto större möjlighet har vi att påverka. Fyrar och farleder måste bevaras!

Så här blir du medlem i Mariestads Fyrsällskap
Medlemsavgiften är: 50 kr/år för privatperson. 100 kr/år för företag och förening.

Betala på Bg 371-6594
swish 123 602 32 87
Ange: Namn Adress E-postadress

Share