Om Mariestads Fyrsällskap

Mariestads Fyrsällskap bildades i december 2008 för att värna och sprida kunskap om fyrarna runt Mariestad.

Värt att bevara
Flera fyrar, som i generationer lett sjöfarare till Mariestad, har renoverats av Fyrsällskapet. Följande fyrar har gjorts i ordning:

– Snappudden nedre “Röskär” (2011)
– Snuggen (2013)
– Nolhagen övre och Nolhagen nedre (2014)
– Snappudden övre (2015)
– Bornäsudde (2016)
– Mariestads hamnfyrar (2017)

Dessutom har fem gamla sjömärken i farledssystemet renoverats:

– Mittskärs kummel (2012)
-Viksnäsudde f.d. fyr (2015)
– Två ensmärken på Viksnäs (2017)
– Islands kummel (2019)

Fyrarna är byggda 1904 och är av stålplåt. De stora fyrarna står på ett fackverk också det av stål.

I Mariestad är vi stolta över våra fyrar. Vägfarare möter en modell av en Mariestadsfyr i en rondell på södra infarten till staden (ovan). Denna “fyr” renoverade Mariestads Fyrsällskap år 2015.

En nedlagd fyr har blivit ett monument (nedan). Den f.d. fyren målades av fyrsällskapet i maj år 2019  Båda fyrarna är signum för Mariestad som sjöfartsstad.

Mycket händer
Sjöfartsverkets organisation ses för närvarande över. Farleder, fyrar och utprickning ifrågasätts.

Mariestads Fyrsällskaps huvuduppgift blir att arbeta för att fyrarna och farlederna i och kring Mariestadssjön bevaras. Ett kulturarv som vi vill föra vidare.

Kontakter
Kontakta Fyrsällskapet via E-post upplysningar@mariestadsfyr.se 
E-post går också bra till webmaster@mariestadsfyr.se

Sällskapets styrelse 2023
Så här blir du medlem
Mariestads Fyrsällskaps stadgar
Broschyr_ver_240306

 

Share