Kallelse till årsmöte

Mariestads Fyrsällskap håller årsmöte torsdagen den 23 mars 2023 kl. 19:00 på Snapens friluftsgård i Mariestad.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Svenska Fyrsällskapets ordförande Jan Olsén, att berätta om fyrar och historier kring dessa. Fyrsällskapet bjuder på fika.

Välkomna!

Styrelsen

Share