Renoveringar i bilder

Fyrsällskapet arbetar långsiktigt med att de gamla fyrarna och sjömärkena runt Mariestad ska kunna bevaras för framtiden.  Här redovisar vi de arbeten som hittills gjorts.

 

Snappudden nedre (Röskärs fyr) Fyrsällskapets renovering 2011
Klicka på bilder för en pdf-fil  med text och bilder från en numera nedlagd hemsida på n.nu

 Mittskärs kummel 2012

Avsnittet har ännu inte påbörjatsMålare på Mittskär

 Snuggens fyr 2013

Förberedelser inför renoveringenÅngtvätt av Snuggen

Renoveringsarbetet

Projektledarens tack

 

 

Nolhagens fyrar 2014

Nolhagen övre

Nolhagen nedre

 

 

 

 

 

Viksnäsudde f.d. fyr

Viksnäsudde _2015_full_dokumentation

Share