Söndagen den 18 september – Föredrag på Torsö bygdegård

Amanda Hessle och Stefan Svensson berättar om tillkomsten av Fyrsällskapets bok om Djurö.

Mariestads Fyrsällskaps verksamhet och tillkomsten av boken om Djurö var ämnena för dagen när Fyrsällskapet höll föredrag på Torsö bygdegård. Tillströmningen av åhörare var god och stämningen på topp. Fyrsällskapets ordförande, Bo Björk, berättade om sällskapets verksamhet. Fyrsällskapet har i dagarna verkat i 14 år för att Mariestads gamla fyrar ska bevaras.

Amanda Hessle och Stefan Svensson berättade livfullt om Djuröbokens tillkomst. Amanda, bosatt på Torsö, har bidragit med texter till boken. Hon har också intervjuat många personer som har haft anknytning till Djurö. Stefan, fotograf och medlem i Fyrsällskapets styrelse, har stått för bildmaterialet i boken.

Share

Den 5 maj – Pressrelease för boken om Djurö

Bokens projektgrupp från vänster: Stefan Svensson (foto), Bo Björk (projektledare) och Amanda Hessle (text).

På torsdagsförmiddagen var det dags för den första officiella presentationen av Fyrsällskapets bok om Djurö. Inför ett 50-tal inbjudna gäster berättade projektgruppens deltagare om bokens tillkomst och innehåll.    Läs mer

Share