Bli medlem

Vi behöver dig som medlem
Ju fler vi blir desto större möjlighet har vi att påverka. Fyrar och farleder måste bevaras!

Så här blir du medlem i Mariestads Fyrsällskap
Medlemsavgiften är:
50 kr/år för privatperson.
100 kr/år för familj, företag och förening.

Betala på: Bg 371-6594
Ange: Namn, Adress, E-postadress