Den 7 juni – Vi tvättar Nolhagen nedre

Högtryckstvättning med 60° hett vatten.

År 2014 renoverade Fyrsällskapet fyren Nolhagen nedre, Fyren fick då en rejäl rengöring, nytt rostskydd och total ommålning. Nio år av väder och vind sliter på färgen. Nu är det dags för ommålning igen. I dag har fyren blivit rengjord med hetvatten och nu under de närmaste dagarna beräknar vi påbörja ommålningen.

Share