Snappuddens fyrar

Snappudden övre

Snappudens övre fyr står cirka 4 km norr om
Mariestads centrum. Snappudden nedre fyr
står på Röskär (se nedan).

Snappuddens fyrar bildar en enslinje för insegling i farleden mot Mariestad från sydväst.
Röskärs fyr kan även ses som ett sjömärke
från norr. Fyrarna är byggda 1904.

Fyrkaraktärerna för Snappuddens fyrar är:
Snappudden övre, Q (Quicklight)
(Röskär), Iso (Isophase light) 4s.

Röskärs fyr renoverades augusti/september 2011 av Mariestyads Fyrsällskap.

Snappudden övre renoverades i maj 2015 av Fyrsällskapet.

Här ligger Snappuddens fyrar (länk till Eniro)

Snappudden nedre (Röskärs fyr)

-> Åter till Fyrar & sjömärken

Share