Renoveringen av Snappudden nedre – Röskärs fyr

Den 9 maj 2011 – en första koll

 
Fyrsällskapet fick under våren/försommaren 2011 Sjöfartsverkets medgivande att renovera Röskärs fyr. Medgivandet var villkorat och därför behövdes en mängd experter engageras. Allt från målningsteknik via byggnadsställningar till arbetsmiljöplan. Den 9 maj for därför Fyrsällskapet med projektledare, kommunala tjänstemän och måleriexpert till Röskär för att inhämta uppgifter om konditionen hos den gamle trotjänaren  
Väl ute vid fyren kunde expertisen konstatera att fyren var i ett nedgånget skick men reparabel. Det fanns mycket att fundera kring: Ställningar, kompressor, blästersand, färg och transporter…..Fortfarande finns alltför mycket häckande fågel på skäret föra att påbörja arbetet.  
 
 

Den 29 juni 2011 Sveringes Radio Skaraborg på Röskär

 

Radioreportern Jens Prytz intervjuar Fyrsällskapets Bo Björk

 
   

Den 29 augusti 2011 – transportorganisationen börjar ta form

 
Röskär ligger ca 2 km norr om Mariestads hamn. Till renoveringen behövde projektet ha tillgång till flytetyg som dels är grundgående dels har möjlighet att lasta flera ton. Fyrsällskapet fick låna två pråmar av stålplåt som uppfyllde kraven. Den 29 augusti sjösattes pråmarna  
 
 
 
Transporterna påbörjas  
Ställning, kompressor. blästersand och aggregat, färg och verktyg. Det blev åtskilliga vändor  
 

Torsdagen den 9 september – byggnadsställning rest

lx3-roskar-stallningsbygge-006-beskuren2-b400px-medium.jpgStällningsbyggare från Vadsbogymnasiet, snabba och noggranna.
Langen går
lx3-roskar-stallningsbygge-003-b400px-medium.jpgFyren är placerad på en klipphäll så därför står byggnadsställningen stadigt. 20 grader varmt i luften och drygt 15 i vattnet.
s9600-roskar-stallningsbygge-005-b400pb2.jpg

Lördagen den 17 september. Skrapnings- och målnngsarbeten påbörjas.

Sandtork och servicecenter.
Rostskydd
Kompressor till blästringen.
Ovan: Vy över arbetsplatsen.
T.v: Bo Björk i blästarmundering.

Måndagen den 24 september. Nytt tak, målning och rivning av ställning

Bilderna ovan visar rostskador på taket och taket med nya plåtar.
Ställningen på väg ner med hjälp av gymnasister från Vadsbogymnasiets byggprogram.
Arbetet avslutat
Byggnadsställningen bogseras till Mariestad och Röskärs fyr är redo att tjäna sjöfarten.

–> Åter Renoveringar i bilder

Share