Viksnäsudde – f.d. fyr

Längst ut på Viksnäsudde byggdes 1902 en fyr för att leda sjöfarten till Mariestad. Viksnäsudde blev en av de första fyrarna i Mariestads fyrsystem. Fyren moderniserades år 1928 och fick AGA-ljus.

1928 raserades bron av isen. Bron kom aldrig att byggas upp igen. Foto från Vänermuseets arkiv

1950 släcktes fyren och farleden blev en dagled. Fyrhuset fick stå kvar som ett sjömärke. Än i dag har det gamla fyrhuset en funktion.

Så här skriver Riksantikvarieämbetet i Bebyggelseregistret om Visnäsudde. (öppnar i egen flik)

Här ligger Viksnäsudde f.d. fyrl. –-> Länk till Eniro sjökort.

 

Under våren 2015 blåste taket av den gamla fyren. I september renoverade Fyrsällskapet den och gav den ett nytt tak.

 

Åter till Fyrar & sjömärken

Share