Viksnäsudde – kummel

Längst ut på Viksnäsudde byggdes 1902 en fyr för att leda sjöfarten till Mariestad. Viksnäsudde blev en av de första fyrarna i Mariestads fyrsystem. 1950 släcktes fyren och farleden blev en dagled. Fyrhuset fick stå kvar som ett sjömärke. Än i dag har det gamla fyrhuset en funktion.

Så här skriver Riksantikvarieämbetet i Bebyggelseregistret om Visnäsudde. (öppnar i egen flik)

Här ligger Viksnäsudde kummel. –-> Länk till Eniro sjökort.

 

Under våren 2015 blåste taket av den gamla fyren. I september renoverade Fyrsällskapet den och gav den ett nytt tak.

 

Åter till Fyrar & sjömärken

Share