Från Viksnäs till Bornäsudde – Fyrsällskapets jubileumsbok

Viksnäs nedre ensmärke

Den 1 december 2018 fyllde Mariestads Fyrsällskap 10 år. Jubileumsboken tar oss med på en resa från väster till norr i den gamla farleden utanför Mariestad.  Farleden är ungefär två landmil lång och försågs åren 1902-1904 med fyrar till hjälp vid mörkernavigering. De ursprungliga fyrarna står till största delen kvar än i dag, mycket tack vare Fyrsällskapets arbeten.

Bornäsudde

Boken beskriver renovering av tio fyrar och tre fasta sjömärken sant något om livet förr, på och runt Vänern.

 

Share