Vippfyr som monument i Mariestad

På jakt efter den perfekta placeringen av vippfyren ser vi från vänster: Fyrsällskapets ordförande Bo Björk, gatuchef Hanna Lamberg, projektledare Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef Tomas Johansson och Fyrsällskapets vice ordförande Tore Johansson

Den 30 september beslutade kommunstyrelsen i Mariestad att en vippfyr ska pryda staden. Projektet genomförs i samarbete med Mariestads Fyrsällskap. Kommunen finansierar markarbeten och Fyrsällskapet står för material och arbeten i övrigt. Kommunen äger fyren.

År 1625 uppfanns vippfyren av Jens Pedersen Grove, dansk borgare i Helsingör. Fyrtypen kom att spridas över stora delar av norden under 1700- och början av 1800-talet. I Vänern byggdes en vippfyr på Naven år 1838. Mer om vippfyrar finns att läsa på Svenska Fyrsällskapets hemsida.

Mariestads Fyrsällskaps ordförande, Bo Björk, lämnade under våren 2018 ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att en vippfyr skulle kunna byggas som ett minnesmärke över den forna sjöfarten i Mariestad. Detta förslag har nu lett till att en vippfyr kommer att stå färdig till sommaren år 2021. Platsen blir i anslutning till den yttre hamnen där många turister brukar vistas.

En tänkt vippfyr sedd från Hamngatan (fotomontage).


För konstruktionen av vippfyren har vi fått stöd från Holmögadds intresseförening som byggt en vippfyr på Holmögadds fyrplats.

Om vippfyren på Holmögadd (PDF).

Vi återkommer här på hemsidan när arbetena tar sin början.

Share