Utsmyckningen av Krontorpsrondellen är invigd

Fredagen den 6 september invigdes den nya utsmyckningen av Krontorpsrondellen på Mariestads norra infart. Den består av en åtta meter lång Torsösnipa i rostfritt stål. Fyrsällskapet har deltagit i gestaltningen genom att tillverka tre sjömärken som har placerats invid snipan.

Från vänster: Svart/gul kardinalmärke norr om grund, rött och grönt lateralmärke som markerar farled.

 

Invigning av utsmyckningen
Invigningen förrättades av Mariestads kommunchef Kristofer Svensson och Lions Roger Erkenvåg. Per-Arne Leijon stod för trumpetfanfaren.

 

Share