Sveaskog säljer Borhallsudde f.d. fyr

Borhallsudde fyrplats har sedan 1866 funnits på norra Brommö i Mariestads kommun. Fyren har markerat infarten till Brommösundet från norr och varit en farledsfyr i sundet.

Fyrbyggnaden med tillhörande förrådsbyggnad och mark styckas nu av och erbjuds hugade spekulanter.

Fyrsällskapet har under årens lopp bevakat den gamla fyrens öde.

 

Söndagen den 22 augusti 2010 arrangerade Mariestads Fyrsällskap den Internationella Fyrdagen på Borhallsudde.
(Inbjudan/program)
Uppslutningen var stor och Radio Skaraborg var där. Lyssna på reportaget på Sveriges Radios hemsida.

År 2010 skrev Mariestads Fyrsällskap till Riksantikvarieämbetet och bad att fyren skulle förklaras som byggnadsminne. Riksantikvarieämbetet avslog vår begäran i januari 2012. Riksantikvarieämbetets beslut.

År 2012 påbörjade Sjöfartsverket, dåvarande ägaren till byggnaderna, en utredning om försäljning av fyren. Här på hemsidan skrev vi om detta i december år 2013.

I maj 2016 släckte Sjöfartsverket fyren. På sjökortet markeras fyren numer som ett fast sjömärke. Fyrsällskapet informerade här på hemsidan om att fyren var släckt.

Det finns mer att läsa om fyrplatsen på Riksantikvarieämbetets hemsida i Bebyggelseregistret. Svenska fyrsällskapets fyrlexikon beskriver också fyren.

Till glädje för alla sjöfarare kommer den karaktäristiska vita gaveln åt norr på fyrhuset att finnas kvar som ett fast sjömärke.

Fyrsällskapet hoppas att en sann fyrvän kan förvärva fastigheten så att de unika byggnaderna kan leva vidare.

Sveaskogs prospekt för försäljningen.


 

Share