Sällskapets styrelse år 2017

Från 2017-06-28 och tillsvidare upprätthålls ordförandeskapet av sällskapets vice ordförande Bo Björk. Från samma datum  fungerar Tore Johansson som vice ordförande.

Ordförande                          Lennart Högstedt
Vice ordförande                   Bo Björk                   bossis@hem.utfors.se
Sekreterare                         Gunilla Gill
Kassör                                 Lars Törnell
Lentdamot                           Birgit Backman
.                                           Sven-Olof Söder
.                                           Tore Johansson

Share