Sällskapets styrelse 2019

Ordförande                          Bo Björk                   bobjork2@gmail.com
Vice ordförande                  Tore Johansson
Sekreterare                         Gunilla Gill
Kassör                                 Lars Törnell
Ledamot                             Birgit Backman
.                                          Sven-Olof Söder
.                                          Karl-Bertil Ljungström

← till föregående sida

Share