Renoveringen av Snuggens fyr – förberedelser

Första planeringsmötet den 5 februari 2013

Den 5 februari 2013 samlades Mats Palmerius , Bo Björk och Lennart Högstedt för att fundera krig projektet med renoveringen av Snuggen.
Ett preliminärt schema för övergripande projektplanering diskuterades. Bo tänker hålla ett möte på Kajutan den 11 mars med dem som är intresserade av att delta i renoveringsarbetet. Utkastet till arbetsmiljöplanen kommer att vara underlag för mötet.
__________,
Bröderna Bo och Björn Björk vid Snuggen den 20 februari 2013
Inför det fortsatta planeringsarbetet krävdes uppgifter om vissa detaljer om fyren och området. Bo och Björn jobbade några timmar med att röja sly, kontrollera uppfartsväg och ta mått.

Bo och Björn i röjartag

Låskontroll

Planeriung inför fika

Fyrmätning

__________
Mötet på Kajutan den 11 mars 2013
Bo samlade ett tiotal personer för att berätta om projektet och dess planering. Vi diskuterade ansvarsfördelning och praktiska detaljer.  Det första som ska godkännas av Sjöfartverket är arbetsmiljöplanen. Bo meddelade också att en ansvarig person från Sjöfartsverket (Sven Johansson) troligen kommer till Mariestad någon gång under vecka 12 för att diskutera praktiska frågor.
__________
Sven Johansson från Sjöfartsverket på besök den 16 april 2013
Två saker disktuterades med Sjöfartsverkets representant. Dels hur målningsprogrammet av fyren ska vara beskaffat och dels om och hur stagvajrar till fyren ska bytas. Sven gav oss många tips och vi löste också en del finansieringsfrågor.
Sven Johansson
“Renoveringsgänget”, under Bo Björks ledning, träffades vid Segelklubbens klubbhus Kajutan. Efter informationsträffen for alla vidare till Snuggens fyr för besiktning på plats.

__________

Kontroll den 18 april 2013 av vajerfästen inför kommande byten av stag
Lars Käll från VänerEnergi kontollerar fyrens vajerstag. Fästpunktena  verkar vara friska och Lars tycker att vi ska behålla de gamla vantskruvarna, de tillhör fyrens karraktär. VänerEnergi kommer att hjälpa oss med att få fast nya vajrar när det blir dags.
__________

Markarbeten vid fyren den 25 april 2013

Grävmaskinisten Lars Andersson med Tore Johansson och Sune Svensson


Nu påbörjar vi renoveringen av fyren. För att komma fram med material och maskiner krävs att vägen upp till  fyren och marken runt om görs farbar. Mariestads kommun ställer upp med grävmaskin, lastare fyllnadsgrus och sand.

 

Tore säkrar järnvägsövergången

__________

 Bord med bänkar och soptunna på plats den 29 april 2013


Bord med bänkar har placerats vid fyren till renoverarnas bekvämlighet. Datum för att sätta igäng arbetet är nu bestämt till den 13 maj och arbetena ska pågå hela veckan. En del maierial som färg och bräder har börjat anlända säger Bo Björk.

Även sophanteringen måste beaktas

Åter till Renoveringar i bilder

Share