Internationella Fyrdagen den 19 augusti

Fyrsällskapet firar Internationella fyrdagen söndagen den 19 augusti 2018 vid inre hamnen i Mariestad.

Årets tema är sällskapets tioårsjubileum.

  • Tid: kl. 10:00 – 16:00.
  • Vi har en fotoutställning som visar tio års arbeten och
    en utställning med teckningar gjorda år 2015 av barn från Högelidsskolan,
  • Kaffeservering,
  • Traditionell tipspromenad kl. 11:00-13:00

Välkomna

Share

M/S Marianne i docka och rentvättad

I föregående inlägg skrev vi om vårt engagemang för M/S Marianne och att ett av våra  projekt var att hjälpa till med att få fartyget till torrdockan på Sjötorps varv.  Här kommer en bild från den 8 maj där ni kan se M/S Marianne i dockan. Skrovet tvättas och snart ska hon byta propeller.

Share

2018 års upptaktsmöte

Ordföranden Bo Björk.

Den 3 maj kallade Fyrsällskapets ordförande, Bo Björk; till upptaktsmöte  i flygelbyggnaden till Snapens friluftsgård. Till mötet kom i stort sett alla som deltagit i tidigare års arbeten,

År 2018 kommer att innehålla en hel del redan planterade arbeten.

 

 

Läs mer

Share

Fyrsällskapet höll föredrag på Skeppsholmen i Stockholm

Under rubriken “En farled i Vänern från 1904” berättade Fyrsällskapets Mats Palmerius och Bo Björk om årens renoveringar av våra fyrar. Föredraget hölls för Svenska fyrsällskapet den 11 april på Skeppsholmens folkhögskola. En maritim miljö väl passande för budskapet om vårt marina kulturarv.

Svenska fyrsällskapet inkvarterade oss på fartyget af Chapman som ligger vid kaj på Skeppsholmen. Läs mer

Share

Sveaskog säljer Borhallsudde f.d. fyr

Borhallsudde fyrplats har sedan 1866 funnits på norra Brommö i Mariestads kommun. Fyren har markerat infarten till Brommösundet från norr och varit en farledsfyr i sundet.

Fyrbyggnaden med tillhörande förrådsbyggnad och mark styckas nu av och erbjuds hugade spekulanter.

Fyrsällskapet har under årens lopp bevakat den gamla fyrens öde. Läs mer

Share

Kallelse till årsmöte den 22 mars 2018

Mariestads Fyrsällskap håller årsmöte torsdagen den 22 mars 2018

  • Plats: Mariestads Segelklubbs klubbhus Kajutan i östra hamnen, Mariestad.
  • Tid: Klockan 19:00

Efter årsmötesförhandlingarna berättar Benny Jansson från Torsö om sin morfars liv på Djurö.  Benny har meddelat att han, på grund av sjukdom, inte kan komma till årsmötet. Mats Palmerius och Bo Björk kommer nu i stället berätta och visa bilder om Fyrsällskapets arbeten under tio år.

Välkomna!

Share

Fyrsällskapet informerade Mariestads kommuns fullmäktige den 29 januari

Fyrsällskapets Bo Björk och Mats Palmerius informerade Mariestads kommuns fullmäktige om sällskapets verksamhet de senaste tio åren. Informationen började med några ord om sällskapets nyss bortgångne ordförande Lennart Högstedt. Mariestads Fyrsällskap har till dags dato renoverat tio fyrar och fyra fasta sjömärken. Allt detta presenterades i ett bildspel om arbeten från Viksnäsudde i väster till Bornäsudde i norr.

Fyrsällskapet tackar fullmäktige för inbjudan till sammanträdet.

Share