Sveaskog säljer Borhallsudde f.d. fyr

Borhallsudde fyrplats har sedan 1866 funnits på norra Brommö i Mariestads kommun. Fyren har markerat infarten till Brommösundet från norr och varit en farledsfyr i sundet.

Fyrbyggnaden med tillhörande förrådsbyggnad och mark styckas nu av och erbjuds hugade spekulanter.

Fyrsällskapet har under årens lopp bevakat den gamla fyrens öde. Läs mer

Share

Kallelse till årsmöte den 22 mars 2018

Mariestads Fyrsällskap håller årsmöte torsdagen den 22 mars 2018

  • Plats: Mariestads Segelklubbs klubbhus Kajutan i östra hamnen, Mariestad.
  • Tid: Klockan 19:00

Efter årsmötesförhandlingarna berättar Benny Jansson från Torsö om sin morfars liv på Djurö.  Benny har meddelat att han, på grund av sjukdom, inte kan komma till årsmötet. Mats Palmerius och Bo Björk kommer nu i stället berätta och visa bilder om Fyrsällskapets arbeten under tio år.

Välkomna!

Share

Fyrsällskapet informerade Mariestads kommuns fullmäktige den 29 januari

Fyrsällskapets Bo Björk och Mats Palmerius informerade Mariestads kommuns fullmäktige om sällskapets verksamhet de senaste tio åren. Informationen började med några ord om sällskapets nyss bortgångne ordförande Lennart Högstedt. Mariestads Fyrsällskap har till dags dato renoverat tio fyrar och fyra fasta sjömärken. Allt detta presenterades i ett bildspel om arbeten från Viksnäsudde i väster till Bornäsudde i norr.

Fyrsällskapet tackar fullmäktige för inbjudan till sammanträdet.

Share

Fyrsällskapets grundare, Lennart Högstedt, har avlidit

År 2008 uppmärksammade Lennart att Sjöfartsverket planerade att riva de gamla järnfyrarna i Mariestad. Fyrarna, som var resta år 1904 och väl fungerande, skulle ersättas med en konstruktion av modernare typ. Lennart förstod det kulturhistoriska värdet av att bevara fyrarna. Han kontaktade Mariestads kommun, som startade en dialog med Sjöfartsverket. I december år 2008 bildade Lennart Mariestads Fyrsällskap, som fick till syfte att bevara de gamla fyrarna. Lennart tog på sig ansvaret att bli sällskapets ordförande, ett ansvar han bibehöll och utvecklade fram till sin död den 1 januari 2018.

Tio fyrar och fyra stora fasta sjömärken har renoverats under Lennarts tid som ordförande. Lennart har också varit aktiv i att sprida kunskap om fyrarna och sjöfarten i Mariestad. Med stor energi har han deltagit i berättarkvällar, informationsmöten  och föredrag om fyrarna, både lokalt och på riksnivå.

Lennarts bortgång är en stor förlust för Mariestads Fyrsällskap. Vi fyrarnas vänner kommer att göra vårt bästa för att arbeta vidare i Lennarts anda.

Mats Palmerius

(Bilden ovan visar Lennart på väg ut till Vinga fyrplats för ett studiebesök.)

Share

Bornäsudde den 2 september 2017

Den 2 september 2017 var Anders Rickardsson besättningsman på säkerhetsbåten som följde kappseglingen Torsö runt. Anders är livräddare vid Sjöräddningssällskapet i Mariestad och dess jourgrupp i Sjötorp. Påpassligt fotograderade han Bornäsudde fyr när han passerade den. Anders har berättat att fyrarna i Mariestad är till mycket stor hjälp vid navigering i sjöräddningsarbetet.

Här ligger Bornäsudde (länk till Eniro sjökort).

Fyrsällskapet tackar för fotot och länkar till Sjöräddningssällskapet RS Mariestads hemsida (sidan öppnar i egen flik).

 

Share

Fyrsällskapets årsalmanacka 2018

Nu är 2018 års almanacka klar. Vi kommer inför julen att sälja den på Oxen och Coop i Mariestad. Vi kommer annonsera om datum och tid här på hemsidan

Priset är 60 kr/st.  Om du vill ha den per post kostar den 100 kr/st. Swicha på 0766191510, ange namn och adress, så skickar vi den. Det går också att maila på bossis@hem.utfors.se för att beställa.

 

Share

Nytillverkat tak på Röskärs fyr

Tisdagen den 19 september for Fyrsällskapet ut till Röskärs fyr (Snappudden nedre). Fyren, uppförd år 1904, ligger i Mariestadsfjärden ca 3 km nordväst om Mariestads hamn. Det gamla taket var genomrostat och fåglar hade börjat bygga sina bon i fyren. Bytet genomfördes med hjälp av en lyftkran från Mariestads kommun och gick galant. Nu står fyren med sitt nya tak redo att välkomna sjöfarare till Mariestad.

Share