Borhallsudde – fyren släckt

Enligt uppgift släckte Sjöfartverket fyren Borhallsudde på måndagen den 23 maj. Fyren ligger på norra Brommö och har väglett sjöfarare mot Brommösundet sedan år 1866. Vi tackar den gamle trotjänaren för dess tjänst i sjösäkerhet under 150 år.

Mariestads Fyrsällkap har tidigare försökt få fyren till ett byggnadsminne. Se här Riksantikvarieämbetets beslut (pdf som öppnar i egen flik)

Planeringsmöte inför 2016 års aktiviteter

P1060709_800pxFyrsällskapets arbetsgrupp samlades den 12 april för en översiktlig planering av 2016 års arbeten. Ordföranden Lennart Högstedt hälsade välkommen. Och Bo Björk, som projektledare, redogjorde för de kommande aktiviteterna. Här kommer en lista över tänkta arbeten:

  • Grusning av stigen mellan Nolhagens båda fyrar.
  • Fasadbelysning av Viksnäsudde gamla fyr.
  • Reparation av taket på Rösärs fyr.
  • Målning av Bornäsudde fyr på Torsö.
  • Bistå Göteborgs universitet med hjälp vid arbeten i Nolhagen.

Läs mer

Årsmötet 2016

 

Ordföranden Lennart Högstedt välkomnar med kassören Birgit Backman ivrigt lyssnande.

Årsmötet den 23 mars samlade ett 30-tal personer. Vi fick redogörelser om Fyrsällskapets verksamhet och dess ekonomi.

Fredrik Nikolajeff, verksam vid Uppsala universitet, berättade om optiken kring fyrlinser.

Läs mer

Mariestads Fyrsällskap får ÅRETS VIPP

Mariestads Fyrsällskap har av Svenska Fyrsällskapet fått utmärkelsen “Årets Vipp” .

“Årets Vipp” tilldelas den som på ett förtjänstfullt sätt verkat för att bevara fyrar och fyrmiljöer. Mariestads Fyrsällskap sänder en delegation med ordförande Lennart Högstedt i spetsen till Göteborg där utmärkelsen tas emot vid Svenska Fyrsällskapets årsmöte den 12 mars.

Vi är tacksamma och stolta över hedersbetygelsen. Mer om utmärkelsen  kommer senare.

(Klicka på bilden nedan så når du Svenska Fyrsällskapets hemsida)