Onsdagen den 30 september Fyrsällskapet röjer sly på fågelöar

Efter det att vi renoverade kumlet på ön Island och där gjort siktröjningar ökade antalet häckande sjöfåglar markant. Vi fick därför en förfrågan om ifall Fyrsällskapet kunde hjälpa till med röjning på fler öar. Ett rikt fågelliv i och kring Mariestads gamla farleder är helt i Fyrsällskapets intresse. 

Med ett femtontal person tog vi oss an arbetet. Radion P4 Skaraborg bevakade arbetena och sände direkt under förmiddagen.

Här nedan följer några exempel från dagens arbeten.

Ordförande Bo Björk med en tidig ordergivning

Två av fyra båtar görs klara för dagens transporter.

P4 Skaraborgs reporter Ewa Ohlsson förbereder dagens direktsändning.

De första öarna som ska besökas är Västra och Nordvästra Röskär.

Röjning på Västra Röskär. Vy före arbetet.

Efter röjningen – slyet kommer senare att tas om hand och brännas.

När två öar avverkats blir det dags för fika i land,

Efter en välbehövlig rast bär färden av till Drätteskär och Vasskär.

Drätteskär före röjning.

Drätteskär nyklippt.

Nu ser vi fram emot nästa års fågelinventering. Vi hoppas då att vårt arbete visar ett gott resultat.  

Share