Om Mariestads Fyrsällskap

Mariestads Fyrsällskap bildades i december 2008 för att värna och sprida kunskap om fyrarna runt Mariestad.

Värt att bevara
Flera fyrar, som i generationer lett sjöfarare till Mariestad, har renoverats av Fyrsällskapet. Till dags dato (2015-10) har följande fyrar gjorts i ordning:

– Snappudden nedre “Röskär” (2011)
– Snuggen (2013)
– Nolhagen övre och Nolhagen nedre (2014)
– Snappudden övre (2015)

Dessutom har två sjömärken renoverats:

– Mittskärs kummel (2012)
-Viksnäsudde kummel (2015)

Fyrarna är byggda 1904 och är av stålplåt. De stora fyrarna står på ett fackverk också det av stål.

I Mariestad är vi stolta över våra fyrar. Vägfarare möter en modell av en Mariestadsfyr på en rondell vid södra infarten till staden (t.h.). Denna “fyr” renoverade Mariestads Fyrsällskap år 2015.

En nedlagd fyr har blivit ett monument (nedan). Båda fyrarna är signum för Mariestad som sjöfartsstad.

 

 

 

 

 

 

 

 


Mycket händer
Sjöfartsverkets organisation ses för närvarande över. Farleder, fyrar och utprickning ifrågasätts.

Mariestads Fyrsällskaps huvuduppgift blir att arbeta för att fyrarna och farlederna i och kring Mariestadssjön bevaras. Ett kulturarv som vi vill föra vidare.

Kontakter
Sällskapets ordförande, Lennart Högstedt,
tfn 0501-146 95 (l.hogstedt@telia.com)
E-post går också bra till webmaster@mariestadsfyr.se

Sällskapets styrelse 2017
Så här blir du medlem
Mariestads Fyrsällskaps stadgar
Broschyr