Medlemsmöte om stadgeändring

Tisdagen den 18 april håller Fyrsällskapet medlemsmöte om ändring i sällskapets stadgar. Se ändringsförslag.

Nolhagen från förr. Klas-Erik Klasson minns, visar bilder och berättar om Nolhagens fyrplats.

Tid  19:00
Plats  Mariestads Segelklubbs klubbhus, Kajutan.

Välkomna!

Share