Mariestads Fyrsällskap höll föredrag på Sjöhistoriska museets fyrseminarium

Helgen den 29-30 oktober bjöd Sjöhistoriska in till fyrseminarium. Temat var “Morgondagens fyrar – användning, tillgänglighet och bevarande”. Seminariet hölls i Helsingborg och Mariestads Fyrsällskap var inbjudet som föredragshållare.

img42

Ny navigationsteknik gör att allt fler fyrar blir omoderna och inte behövs för sjöfarten. I dag äger och förvaltar det statliga Sjöfartsverket flertalet fyrar i Sverige. Eftersom fyrbyggnaderna för många har stort symbolvärde och också är goda landmärken för sjöfarare, behövs nu även andra huvudmän än Sjöfartsverket. Föredrag och diskussioner under seminariet behandlade ämnet.

Bland föredragshållarna kan nämnas Sjöfartsverkets Jon Granstedt, chef affärsområde Bygg och Teknik och Svenska Fyrsällskapets ordförande Esbjörn Hillberg.

Jon Granstedt framförde Sjöfartsverkets tankar om fyrarnas framtid. Esbjörn Hillberg gav en redogörelse om fyrbevarande som en folkrörelse.

Jon Granstedt talar om framtiden

Esbjörn Hillberg i full aktion

Mariestads Fyrsällskap, genom Lennart Högstedt och Bo Björk, fick berätta om Mariestads unika fyrsystem och om hur sällskapet genomför sina fyrrenoveringar.

Lennart Högstedt och Bo Björk förevisar en episod från Snuggens fyr

Kullens fyr

Seminariet avslutades på söndagen med ett guidat studiebesök på Kullens fyr. På Kullaberg har det funnits någon typ av ljus som väglett sjöfarare i mer än 1000 år. Officiell fyrplats har funnits på Kullen sedan år 1560.

Helgens seminarium är mycket värdefullt för det framtida arbetet med Sveriges fyrar. Vi tackar Sjöhistoriska museet för arrangemanget.

Mariestads Fyrsällskap är tacksamt för att ha blivit inbjudet som föredragshållare och stolt över att vårt arbete har uppmärksammats som kulturgärning.

Sjöhistoriskas redovisning av seminariet (PDF).

Share