Måndagen den 20 maj – Fyrsällskapet målar den f.d. fyren på Ekudden

Invid den nya småbåtshamnen på Ekudden finns en gammal f.d. fyr som markerar infarten till hamnen. Fyren har anor  från Mariestads farledssystem från år 1904 och var tidigare benämnd “Mariestad övre”. Fyren var  placerad något längre in i land och var ensfyr för navigering i ett avsnitt av farleden utanför Mariestad.

Måndagen den 20 maj tvättade och målade Fyrsällskapet den f.d. fyren.  Den har nu fått tillbaka färgsättningen från förr med vitt fyrhus och rött fackverksunderrede.

Share