Kallelse till årsmöte

Mariestads Fyrsällskap håller årsmöte torsdagen den 6 maj 2021 klockan 19:00 på Snapens friluftsgård i Mariestad.

På grund av den rådande pandemin kommer endast sedvanlig årsmötesförhandling att hållas (inget fika, inget fördrag).

Årsmötesprotokollet kommer att publiceras här på hemsidan.

Välkomna!

Styrelsen

 

Share