Fyrsällskapets grundare, Lennart Högstedt, har avlidit

År 2008 uppmärksammade Lennart att Sjöfartsverket planerade att riva de gamla järnfyrarna i Mariestad. Fyrarna, som var resta år 1904 och väl fungerande, skulle ersättas med en konstruktion av modernare typ. Lennart förstod det kulturhistoriska värdet av att bevara fyrarna. Han kontaktade Mariestads kommun, som startade en dialog med Sjöfartsverket. I december år 2008 bildade Lennart Mariestads Fyrsällskap, som fick till syfte att bevara de gamla fyrarna. Lennart tog på sig ansvaret att bli sällskapets ordförande, ett ansvar han bibehöll och utvecklade fram till sin död den 1 januari 2018.

Tio fyrar och fyra stora fasta sjömärken har renoverats under Lennarts tid som ordförande. Lennart har också varit aktiv i att sprida kunskap om fyrarna och sjöfarten i Mariestad. Med stor energi har han deltagit i berättarkvällar, informationsmöten  och föredrag om fyrarna, både lokalt och på riksnivå.

Lennarts bortgång är en stor förlust för Mariestads Fyrsällskap. Vi fyrarnas vänner kommer att göra vårt bästa för att arbeta vidare i Lennarts anda.

Mats Palmerius

(Bilden ovan visar Lennart på väg ut till Vinga fyrplats för ett studiebesök.)

Share