Fyrsällskapet informerade Mariestads kommuns fullmäktige den 29 januari

Fyrsällskapets Bo Björk och Mats Palmerius informerade Mariestads kommuns fullmäktige om sällskapets verksamhet de senaste tio åren. Informationen började med några ord om sällskapets nyss bortgångne ordförande Lennart Högstedt. Mariestads Fyrsällskap har till dags dato renoverat tio fyrar och fyra fasta sjömärken. Allt detta presenterades i ett bildspel om arbeten från Viksnäsudde i väster till Bornäsudde i norr.

Fyrsällskapet tackar fullmäktige för inbjudan till sammanträdet.

Share