Fyrsällskapet höll föredrag på Skeppsholmen i Stockholm

Under rubriken “En farled i Vänern från 1904” berättade Fyrsällskapets Mats Palmerius och Bo Björk om årens renoveringar av våra fyrar. Föredraget hölls för Svenska fyrsällskapet den 11 april på Skeppsholmens folkhögskola. En maritim miljö väl passande för budskapet om vårt marina kulturarv.

Svenska fyrsällskapet inkvarterade oss på fartyget af Chapman som ligger vid kaj på Skeppsholmen.

Från fartyget hade vi en magnifik utsikt mot Stockholms slott och Gamla stan.

Vi tackar Svenska fyrsällskapet för möjligheten att få berätta om Mariestads fyrar och dessas historia.

HMS af Chapman är väl vårt ett besök. Här en länk till Wikipedia som beskriver fartyget.

Skeppsholmens historia beskrivs också på Wikipedia. ->Länk


 

Share