Fyrsällskapet hjälper kulturfartyget MS Marianne med mastbyte

MS Mariannes gamla master hade tjänat ut. På måndagen den 13 maj var det dags för byte. Fyrsällskapet fanns på plats i hamnen med personal och skylift. En lastmaskin från Haggårdens Entreprenad användes som lyftkran.    

Avmastning
Med hjälp av lastmaskinen och många styrande händer togs först den aktre och sedan den främre masten bort från fartyget. Masterna var tio respektive 12 meter höga.

Först den aktre och sedan den främre masten

Flytta beslag
När masterna väl var på kajen var det dags att flytta beslag, vant- och stagfästen, lanterna, radar och en mängd kablar från de gamla masterna till de nya.
Påmastning
Så var det dags att få de nya masterna på plats. Först den främre och sedan den aktre. För att kunna montera el-kablar fick vår elektriker ta sig upp med skylift.

Finjustering
För att alla linor skall kunna löpa fritt krävs lite finjustering. Nu har det gamla kulturfartyget fått nya master.

Share