Fyrsällskapet har tilldelats Borgerskapets Tjugofyra Äldste i Mariestads stipendium

Borgerskapets Tjugofyra Äldste i Mariestads stipendium överlämnas av Knut Johannson till Fyrsällakapets representant Bo Björk.

Borgerskapets Tjugofyra Äldste önskar med stipendiet att det ska användas för trivselfrämjande åtgärder för dem som arbetar med fyrrenoveringarna.

Mariestads Fyrsällskap tackar stolt för denna utmärkelse. Stipendiet kommer väl till pass för framtida arbeten.

Share