Den 29 oktober – Fyrsällskapets årsmöte för år 2019

Tretton personer samlades på Snapens friluftsgård för att äntligen hålla årsmöte för 2019 års verksamhet. Det justerade årsmötesprotokollet finns nedan som en PDF-fil. 
Till mötets ordförande valdes Bo Björk (till vänster) och till sekreterare Lars Törnell.  Förändringen i styrelsen blev att Birgit Backman lämnar sitt uppdrag efter elva års gediget arbete. Till ny styrelseledamot invaldes Stefan Svensson.  Vad som i övrigt beslutades om framgår av protokollet.

2020-10-29 Årsmötesprotokoll

 

Share