Den 19 och 20 oktober – fortsatt gestaltning av Nolhagens fyrplats

Den 19 och 20 oktober var studenter från Göteborgs universitet på plats i Nolhagen för att bygga gärdesgård och rätta till gammal stenmur.
Vid fyren Nolhagen övre finns nu en ny gärdesgård mot söder. Gärdesgården är byggd  på gammalt sätt i gran och helt utan metalldelar. Fyrsällskapet rekommenderar en  höstpromenad till Nolhagen för att beundra de fina arbetena.

Det är nu fjärde gången som ett samarbete mellan Mariestads Fyrsällskap, Mariestads kommun och Göteborgs universitet resulterar i ett vackrare Nolhagen.

Fyren Nolhagen övre med den nya gärdesgården till vänster i bild.

Gärdesgården mot söder.

Share