Fasadbelysningen tänd

På torsdagskvällen den 5 februari tände Vänerenergis VD Rolf Åkesson först fasadbelysningen till Snuggens fyr och sedan den till Nolhagens nedre fyr. Ett femtiotal personer hade samlats för att följa evenemanget. Vädret var perfekt denna vindstilla vinterkväll.

Alla vandrade de 800 meterna från Snuggens fyr till Nolhagen nedre där gångvägen var festligt kantad med marschaller. När fasadbelysning hade tänts avslutades tillställningen med ett litet fyrverkeri.

Fyrsällskapet har återigen bidragit till en attraktion i Mariestad.

fasadbelysning 029_1

 

Share

Nolhagen den 4 juni

Gångstig
Mellan den övre och den nedre fyren grusas nu en gångstig. Arbetet kommer att hålla på under en tid framöver. Hur lång tid det tar är beroende på hur vi har tillgång till maskiner och förare. Målet är att stigen ska vara  klar till fyrarnas återinvigning i augusti. Vi återkommer om detta här på hemsidan.

Share

Nolhagen den 2 juni

Renoveringen av Nolhagens fyrar går mot sitt slut. Betonggolvet inuti Nolhagen övre har målats. På Nolhagen nedre är det i huvudsak tre detaljer som har gjorts. För det första: Taket på fotogenhuset har målats svart. För det andra: Skadan på fundamentet har gjutits och slutligen: Nytt golv har lagts på fyrhusets balkong.

Nolhagen övre
Både det invändiga golvet och fundamentet utanför fyren har fått färg för att bättre tåla framtida slitage. Bo Björk, som ombesörjt målningen, tycker att resultatet är så bra att servicetekniker som besöker fyren ska ta av sig skorna före arbetet.

Golvet i Nolhagen övre. Till höger ser ni trappan som leder upp till fyrljuset. Rakt fram syns reservbatterierna.

 

Nolhagen nedre
Fotogenhusets tak har stått målat med rostskyddsolja under helgen. När den svarta färgen på taket har kommit på plats ser den nymålade stugan ut som ny.

Johnny Gustavsson, dagens svartmålare.

Gjutningsarbete
Tidigare har vi beskrivit  hur formen till gjutningen gjordes (den 28 maj). I dag var det dags för gjutning. Betong har som bekant en förmåga att stelna. Arbetet måste därför utföras snabbt.

Bo Björk, i svart, och Johnny Gustavsson öser betong.

Alla hjälps åt för att gjutningen ska bli fulländad.

Golv på balkongen
Den sista åtgärden med skylift blev att fästa nya golvbrädor på fyrens balkong. Arbetet kräver stor noggrannhet. Även om fyren ser regelbundet sexkantig ut, är alla vinklar inte lika stora. Fyren har utsatts för många påfrestningar under sin 110-åriga levnad.

Share

Nolhagen den 30 maj

I dag börjar allt mer av renoveringarna bli klara. I fyrarna på Röskär, Snuggen, Nolhagen övre, Nolhagen nedre och Snappudden övre finns en trappa. Alla trappor ser likadana ut och vi tror att de är från den tid, år 1904, när fyrarna byggdes.

I dag låter Fyrsällskapets ordförande, Lennart Högstedt, sig fotograferas i känd fyrmästarpose. Bilden är, på grund av det extremt trånga utrymmet, tagen med en mobilkamera. Fotograf är projektledaren Bo Björk.

Från Nolhagen nedre
Från Nolhagens nedre fyr är utsikten en vacker majdag bedövande.

Nolhagen Övre
I dag pågår också aktivitet vid Nolhagens övre fyr. På morgonen målades den invändiga trappan och Fyrsällskapets golvexpert, Arne Johansson, lägger en kant med ett betongliknande material invändigt mellan golv och vägg.

 

 

 

 

Share

Nolhagen den 15 maj

Dagens arbetslag samlat för fotografering.

Nu är den övre fyren färdigmålad och byggnadsställningen flyttad till den nedre fyren.

Mariestads Tidningen
Dagen inleddes med ett besök av Mariestads Tidningens Jan Fleischman som fotograferade och antecknade. Förhoppningsvis finns ett reportage i tidningen i morgon fredag.

Jenny Josefsson intervjuar Fyrsällskapets Mats Palmerius.

Radio Skaraborg
Radio Skaraborgs reporter Jenny Josefsson kom också till vår arbetsplats för ett reportage. Hon meddelar att hennes inslag troligen kommer i Radio Skaraborg under fredagen.

Länk till reportaget från Radio Skaraborg.

 

 

Share

Nolhagen den 14 maj

Nu har målarna kommit så långt med Nolhagens övre att det är dags att stryka fyen med fösta lagret vit täckfärg. Även invändigt får fyren ett vitt ytskikt. I morgon är avsikten att fyren ska få ytterligare ett vitt lager. Sedan återstår gjutningsarbeten på sockeln och smärre justeringar av markområdet.

Fyrsällskapets ordförande Lennart Högstedt och styrelsesuppleanten Anita Palmerius på väg att inspektera måleriarbetet. På den högra bilden ser vi målaren Björn Björk fråga om hur arbetet fortlöper där inne.

Nu är fyren så vit att den kan siktas från långt håll på Mariestadsfjärden..

Share

Nolhagen den 13 maj

Vädret gynnar oss. På förmiddagen målades Nolagen övre med rostskyddande grundfärg. Se hur ståtlig den är. I morgon hoppas vi att få på ett första lager med vit täckfärg.

 Vid den nedre fyren har stora delar av riset från röjningen av siktgatan blivit till flis. Nu går ytan vid den gamla hamnen att använda för arbetet med Nolhagen nedre. Ett arbete som planeras börja på måndag.

Share

Nolhagen den 12 maj

Målarna Göte Ståhlberg, Björn Björk och Sven-Olof Söder stryker skyddsmedel på fyren. Lägg märke till projektledaren Bo Björk som sticker ut huvudet inifrån.

Regnet avtar och fyren får rostskyddsbehandling. Alla renskrapade ytor målas med rostskyddsolja. Behandlingen sker både utvändigt och invändigt. Nästa åtgärd blir att måla med rostskyddsfärg. Vi hoppas nu att vädret står oss bi.

Share

Nolhagen den 6 maj

Björn Björk tvättar Nolhagen övre med 80-gradigt varmvatten. Bakom kameran: Bo Björk.

Lätt regn avbrutet med lite kraftigare skurar hela dagen. Trots vädret blir en hel del arbete utfört. Fyren tättas både utvändigt och invändigt med hetvatten, lös färg skrapas eller slipas bort och reparationsarbeten görs med elsvets och gasbrännare. Några målningsarbeten kunde vi, på grund av vädret, inte genomföra.

Två tjänstemän, från Mariestads kommun, Erik Randén och Andreas Thorstensson, hedrar oss med ett besök. Vi berättar för dem om vad vi har gjort och om våra planer. I morgon onsdag väntas också regn så vi beslutar att fortsätta renoveringen på torsdag.

Här nedan kommer ytterligare några bilder från dagens arbeten:

Arbetsplatsen “Nolhagen övre”. Till vänster: Fyren, till höger: Matsal och kontor.

Rengöring och skrapning. Ny ventil svetsas fast.

På den vänstra bilden ser vi Tore Johansson i färd med att justera den övre luckan på fyren. Den högra bilden föreställer Karl-Erik Johansson i typisk maskinslipstil.

 

Share