Fasadbelysningen tänd

På torsdagskvällen den 5 februari tände Vänerenergis VD Rolf Åkesson först fasadbelysningen till Snuggens fyr och sedan den till Nolhagens nedre fyr. Ett femtiotal personer hade samlats för att följa evenemanget. Vädret var perfekt denna vindstilla vinterkväll.

Alla vandrade de 800 meterna från Snuggens fyr till Nolhagen nedre där gångvägen var festligt kantad med marschaller. När fasadbelysning hade tänts avslutades tillställningen med ett litet fyrverkeri.

Fyrsällskapet har återigen bidragit till en attraktion i Mariestad.

fasadbelysning 029_1

 

Share

Nolhagen den 4 juni

Gångstig
Mellan den övre och den nedre fyren grusas nu en gångstig. Arbetet kommer att hålla på under en tid framöver. Hur lång tid det tar är beroende på hur vi har tillgång till maskiner och förare. Målet är att stigen ska vara  klar till fyrarnas återinvigning i augusti. Vi återkommer om detta här på hemsidan.

Share

Nolhagen den 2 juni

Renoveringen av Nolhagens fyrar går mot sitt slut. Betonggolvet inuti Nolhagen övre har målats. På Nolhagen nedre är det i huvudsak tre detaljer som har gjorts. För det första: Taket på fotogenhuset har målats svart. För det andra: Skadan på fundamentet har gjutits och slutligen: Nytt golv har lagts på fyrhusets balkong.

Nolhagen övre
Både det invändiga golvet och fundamentet utanför fyren har fått färg för att bättre tåla framtida slitage. Bo Björk, som ombesörjt målningen, tycker att resultatet är så bra att servicetekniker som besöker fyren ska ta av sig skorna före arbetet.

Golvet i Nolhagen övre. Till höger ser ni trappan som leder upp till fyrljuset. Rakt fram syns reservbatterierna.

 

Nolhagen nedre
Fotogenhusets tak har stått målat med rostskyddsolja under helgen. När den svarta färgen på taket har kommit på plats ser den nymålade stugan ut som ny.

Johnny Gustavsson, dagens svartmålare.

Gjutningsarbete
Tidigare har vi beskrivit  hur formen till gjutningen gjordes (den 28 maj). I dag var det dags för gjutning. Betong har som bekant en förmåga att stelna. Arbetet måste därför utföras snabbt.

Bo Björk, i svart, och Johnny Gustavsson öser betong.

Alla hjälps åt för att gjutningen ska bli fulländad.

Golv på balkongen
Den sista åtgärden med skylift blev att fästa nya golvbrädor på fyrens balkong. Arbetet kräver stor noggrannhet. Även om fyren ser regelbundet sexkantig ut, är alla vinklar inte lika stora. Fyren har utsatts för många påfrestningar under sin 110-åriga levnad.

Share

Nolhagen den 30 maj

I dag börjar allt mer av renoveringarna bli klara. I fyrarna på Röskär, Snuggen, Nolhagen övre, Nolhagen nedre och Snappudden övre finns en trappa. Alla trappor ser likadana ut och vi tror att de är från den tid, år 1904, när fyrarna byggdes.

I dag låter Fyrsällskapets ordförande, Lennart Högstedt, sig fotograferas i känd fyrmästarpose. Bilden är, på grund av det extremt trånga utrymmet, tagen med en mobilkamera. Fotograf är projektledaren Bo Björk.

Från Nolhagen nedre
Från Nolhagens nedre fyr är utsikten en vacker majdag bedövande.

Nolhagen Övre
I dag pågår också aktivitet vid Nolhagens övre fyr. På morgonen målades den invändiga trappan och Fyrsällskapets golvexpert, Arne Johansson, lägger en kant med ett betongliknande material invändigt mellan golv och vägg.

 

 

 

 

Share

Nolhagen den 29 maj

Torsdag och Kristi himmelsfärdsdag. Denna dag är arbetsfri för de flesta av oss men vi har fått förmånen av att få stigen mellan fyrarna iordninggjord. Ett stenigt arbete för Patrik Karlsson som resulterar i att alla så småningom ska kunna vandra mellan fyrarna och samtidigt njuta av utsikten.

Medan grävning pågår passar Fyrsällskapets målare Björn Björk på att måla fackverk. Ett arbete som verkar ha åtskilliga sidor.

Share

Nolhagen den 28 maj

Återigen en dag med full aktivitet. På fundamentets norrsida har det tidigare funnits en trappa. När trappan en gång i tiden togs bort täcktes det kvarvarande såret med jord. Vid renoveringsarbetet har såret åter blivit blottat och vi måste gjuta betong i detta. På kort varsel ställer Stenmarks Bygg upp och hjälper oss med form och armering. En kulturgärning!

Vår kontaktperson på Sjöfartsverket, Sven Johansson, kommer på besök för att stämma av renoveringsarbetet. Sven verkar gilla det han ser.

Sjöfartsverkets Sven Johansson, till höger, i samspråk med Mariestads kommuns kart- och mätchef Göran Persson om fyrarnas siktgator.

Målningsarbeten både på fackverket och på fotogenhuset fortgår planenligt.

Fyrsällskapets Tore Johansson stryker vägg och Sven-Olof Söder stryker fackverk.

Dagens bonusbild – artistiskt måleri.

Share