Nationaldagsfirandet 2017 på Maieholm

Mariestads Fyrsällskap tar emot Mariestads kommuns diplom för god bebyggelsemiljö på residenset Marieholm. Fyrsällskapet representerades av vice ordförande Bo Björk samt styrelseledamöterna Sven-Olof Söder och Tore Johansson. Diplomutdelare var kommunens oppositionsråd Ida Ekeroth.

Solsken och 22 graders värme förgyllde ceremonin. Läs mer

Fyrsällskapet får diplom för god bebyggelsemiljö

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutade den 23 maj att tilldela Mariestads Fyrsällskap diplom för god bebyggelsemiljö.

Mariestads Fyrsällskap är stolt över att arbetet med fyrar och fyrmiljöer uppmärksammas på detta sätt och att arbetet betraktas som en kulturgärning.

Nyrenoverad fyr på piren mellan ån Tidan och hamnen.

Se protokollsutdrag. (pdf)

4 maj – äntligen fyrarbete

 

Buskröjning och besiktning

På piren som skiljer Mariestads hamn från Tidan finns två fyrar. Fyrsällskapet i samarbete med Mariestads kommun kommer under maj månad rusta upp fyrarna. I arbetet ingår också att försöka göra vägen på piren mer framkomlig..

Renoveringsobjekt, byggd år 1904

Fyrsällskapet har tilldelats Borgerskapets Tjugofyra Äldste i Mariestads stipendium

Borgerskapets Tjugofyra Äldste i Mariestads stipendium överlämnas av Knut Johannson till Fyrsällakapets representant Bo Björk.

Borgerskapets Tjugofyra Äldste önskar med stipendiet att det ska användas för trivselfrämjande åtgärder för dem som arbetar med fyrrenoveringarna.

Mariestads Fyrsällskap tackar stolt för denna utmärkelse. Stipendiet kommer väl till pass för framtida arbeten.

Årsmöte

L

Fyrsällskapet håller årsmöte torsdagen den 23 mars 2017

Plats: Mariestads Segelklubbs klubbhus “Kajutan” i östra hamnen, Mariestad.
Tid: 19:00

Välkomna!

_____________________

Fyrsällskapets grundare hyllad

Mariestads Fyrsällskaps grundare och ordförande Lennart Högstedt hedrades på sin 80-årsdag den 17 februari med denna vägskylt. Deltagarna i fyrrenoveringarna kom på denna ypperliga idé.

Skylten finns naturligt placerad vid en vägstump som leder till en av de fyrar som Fyrsällskapet har renoverat.