Bilder från luften på fyrarna vid Nolhagen och Snappudden

Peter Käll har fotograferat Nolhagens båda fyrar och Snappuddens övre fyr med sin drönare. Peter har varit vänlig att dela med sig flera bilder till Fyrsällskapet. Även Fyrsällskapets nya residens “Loftet” har blivit avbildat.

Nolhagen övre, här fotograferad från väster. Lägg märke till den fina gärdesgården till vänster om fyren. Den är av gammal stil och gjord av studenter från Göteborgs universitets institution för kulturvård.

Nolhagen nedre. 

Nolhagen nedre fotograferad från väster. Det lilla vita strecket till vänster om fyrhuset är ensfyren Nolhagen övre.

Klicka här för ytterligare information om Nolhagens fyrar (öppnar i egen flik).

Snappudden övre

Klicka här för ytterligare information om Snappuddens fyrar (öppnar i egen flik).

Share