Kallelse till årsmöte

Mariestads Fyrsällskap håller årsmöte torsdagen den 24 mars 2022 klockan 19:00 på Snapens friluftsgård i Mariestad.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer, från Lidköping och Vänermuseet, kulturhistorikern Lars-Göran Nilsson som talar om “Fyrar i Vänern – visar på historien”.

Välkomna

Styrelsen

Share

Gott Nytt År 2022

Fyrvänner!
Året 2021 har nått sitt slut. Under det gångna året har vårt största projekt varit byggnationen av vippfyren “Lennart”. Vi har också gjort fler insatser för våra fyrar och sjömärken.

Planer finns redan nu för projekt nästa år. Vi arbetar för närvarande med en bok om Djurö och livet kring fyren. Vi hopps att den kan bli klar till sommaren. Underhåll av fyrar och fyrmiljöer fortsätter planenligt. Vi räknar också med att vi ska kunna arrangera en tipspromenad på Snapen i samarbete med Mariestads Friluftsklubb. Vi informerar mer om detta här på hemsidan.

Med en bild från slutmonteringen av vippfyren önskar vi er alla ett Gott Nytt År.

Share

2022 års almanacka

Fyrsällskapet deltar i Mariestads julmarknad lördagen den 27 november. Vi säljer 2022 års väggalmanacka, julkort och tallriksunderlägg. Allt med fantastiska fyrmotiv från Mariestad och dess skärgård.

Plats:     Nya torget Mariestad, vid glasskiosken.
Kl.          10:00-16:00

I år har vi också förbättrat försäljningen med en tjänst via e-post.   

Läs mer

Share

Reparation av kumlet på Mittskär

Mittskär i Mariestadsfjärden har blivit ett stort fågeltillhåll sedan skarven har börjat häcka där. På skäret finns ett gammalt kummel byggt i järnplåt. Vi har fått veta att fåglar har fastnat i kumlet. Vi for därför ut dit den 7 september för att se om det var nödvändigt att reparera kumlet.  Läs mer

Share

Den 2 september – Vi besöker Djurö

Fyrsällskapet arbetar för närvarade med ett projekt att skapa en bok om Djurö samt om livet och fyrverksamheten på ön.

Djurö skärgård, är Vänerns enda nationalpark och ligger i Mariestads kommun. Den norra ön, Djurö, har sedan länge haft en fyr som tjänat sjöfarten.

Redan år 1874 byggdes en fyr på Noludden som ett boningshus med torn på taket. Denna fyr ersattes år 1912 av en ny i putsad kalksten. Fyren står kvar än i dag och är i drift.

År 1969 automatiserades fyren med AGA-ljus och avbemannades.    Läs mer

Share