Torsdagen den 18 februari – eldar på fågelskär

I arbetet med att röja sly på fågelskär i Mariestadssjön lovade Fyrsällskapet att under vintern också bränna det som har avverkats. Tisdagen den 18 februari var isen så tjock att uppdraget gick att genomföra. Med två fyrhjulingar, släp och tio man drog expeditionen igång. Nedan finns ett litet bildspel som visar något av arbetet.

Share

God Jul & Gott Nytt År


Fyrvänner – tack för allt stöd under år 2020!

Även denna sommar har vi kunnat sköta om våra fyrar. På bilden ser ni omvårdnaden av Snuggen den 3 juni 2020 med klarblå himmel och flitigt arbete. Vi ser fram emot ett nytt år med sommar, blå himmel och nya arbeten på fyrarna.

Share

Vippfyr som monument i Mariestad

På jakt efter den perfekta placeringen av vippfyren ser vi från vänster: Fyrsällskapets ordförande Bo Björk, gatuchef Hanna Lamberg, projektledare Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef Tomas Johansson och Fyrsällskapets vice ordförande Tore Johansson

Den 30 september beslutade kommunstyrelsen i Mariestad att en vippfyr ska pryda staden. Projektet genomförs i samarbete med Mariestads Fyrsällskap. Kommunen finansierar markarbeten och Fyrsällskapet står för material och arbeten i övrigt. Kommunen äger fyren. Läs mer

Share

Den 9 november – Fyrsällskapet röjer sly på ytterligare två skär i Mariestadssjön.

Den 30 september hjälpte Fyrsällskapet till med att röja sly på flera skär för att underlätta häckning för sjöfåglar. Nu var det dags igen för arbeten på ytterligare två öar, MIttskär och Svartskär.

Vädret var gott. Vänern låg spegelblank och temperaturen var strax under tio grader. 

Åtta man i land på Mittskär.

 

 

Share