Den 9 november – Fyrsällskapet röjer sly på ytterligare två skär i Mariestadssjön.

Den 30 september hjälpte Fyrsällskapet till med att röja sly på flera skär för att underlätta häckning för sjöfåglar. Nu var det dags igen för arbeten på ytterligare två öar, MIttskär och Svartskär.

Vädret var gott. Vänern låg spegelblank och temperaturen var strax under tio grader. 

Åtta man i land på Mittskär.

 

 

Share

Kallelse till årsmöte

Mariestads Fyrsällskap håller årsmöte torsdagen den 29 oktober 2020 klockan 19:00 på Snapens friluftsgård i Mariestad.

På grund av den rådande pandemin kommer endast sedvanlig årsmötesförhandling att hållas (inget fika, inget fördrag).

Årsmötesprotokollet kommer att publiceras här på hemsidan.

Välkomna!

Styrelsen

 

Share

Onsdagen den 30 september Fyrsällskapet röjer sly på fågelöar

Efter det att vi renoverade kumlet på ön Island och där gjort siktröjningar ökade antalet häckande sjöfåglar markant. Vi fick därför en förfrågan om ifall Fyrsällskapet kunde hjälpa till med röjning på fler öar. Ett rikt fågelliv i och kring Mariestads gamla farleder är helt i Fyrsällskapets intresse. 

Med ett femtontal person tog vi oss an arbetet. Radion P4 Skaraborg bevakade arbetena och sände direkt under förmiddagen.

Här nedan följer några exempel från dagens arbeten.

Ordförande Bo Björk med en tidig ordergivning

Läs mer

Share