2018 års upptaktsmöte

Ordföranden Bo Björk.

Den 3 maj kallade Fyrsällskapets ordförande, Bo Björk; till upptaktsmöte  i flygelbyggnaden till Snapens friluftsgård. Till mötet kom i stort sett alla som deltagit i tidigare års arbeten,

År 2018 kommer att innehålla en hel del redan planterade arbeten.

 

 

Mariestads Fyrsällskap får från den 1 maj disponera flygelbyggnaden till Snapens friluftsgård. Fyrsällskapet har åtagit sig att underhålla byggnaden. Under året ska bland annat vindskivor bytas och huset målas. Invändigt ska ett golv bytas och rummen få nya tapeter.

 

 

Samarbetet med M/S Marianne fortsätter. Fartyget ska byta propeller på Sjötorps varv. Fyrsällskapet har lovat att hjälpa till vid färden till Sjötorp, slussning, torrläggningen i dockan och att tvätta skrovet.

Bland övriga aktiviteter kan nämnas målning av ett sjömärke i Nolhagen,  förberedelser inför Internationella Fyrdagen i augusti och firandet av Fyrsällskapets 10 års jubileum i december. Här på hemsidan återkommer vi med fler uppgifter om evenemangen.

Här ser vi samlad större delen av arbetsstyrkan. Från vänster: Tore Johansson, Bo Björk, Åke Björk, Mats Palmerius, Sune Svensson, Arne Johansson, Karl-Erik Johansson, Sven-Olof Söder, Björn Björk och Johnny Gustavsson.

 

Share